Vereniging

Tennisvereniging “De Klaverpolder” is opgericht op 1 januari 1987 en de statuten dateren van 1 oktober 1991. De vereniging is aangesloten bij de K.N.L.T.B.  onder nummer 51326. De vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40272162 en heeft volledige rechtsbevoegdheid.

Het tennispark met het gezellige paviljoen is gelegen aan de Weth. Mattheestraat  in Moerdijk (4781 AX) en heeft sinds mei 2010 twee nieuwe Pro Bounce banen voorzien van lichtmasten. Het tennisseizoen start voor onze vereniging op 1 januari en eindigt op 31 december en biedt de mogelijkheid tot recreatief-, competitie- en/of toernooitennis. Een overzicht hiervan is de vinden op onze toernooi-pagina van de KNLTB.

De vereniging heeft als doel het bevorderen van het beoefenen van de tennissport en tracht dit doel te bereiken door alle door de wet geoorloofde middelen die de vereniging ten dienste staan. (stat. Art. 3 lid 1 en 2). Naast tennis speelt ook gezelligheid een belangrijke rol bij onze vereniging.

Emailadressen:
Algemeen: info@tvdeklaverpolder.nl
Competitie: competitie@tvdeklaverpolder.nl
Toernooi: toernooi@tvdeklaverpolder.nl