Baanreglement

 1. Het gebruik van een baan zonder het spelerspasje op de juiste plaats van het bord te hebben geplaatst is verboden.
 2. Het afhangen kan uitsluitend geschieden door het ophangen van een eigen spelerspasje, alsmede het pasje van minimaal 1 medespeler.
 3. Men mag slechts afhangen indien men op het tennispark aanwezig is en blijft tot de gereserveerde speeltijd is aangebroken.
 4. Het is absoluut verboden voor een ander af te hangen, of andermans spelerspasje op het bord te hangen voor zichzelf.
 5. Degenen, die les of training krijgen, mogen pas een baan gaan afhangen na afloop van de les- resp. trainingstijd.
 6. De speeltijd voor spelers is 30 minuten, dubbelspel is 45 minuten.
 7. Indien de speeltijd genoemd in punt 6 voorbij is, en er dienen zich geen andere spelers aan, dan is het niet toegestaan de klok te verzetten, men kan dan doorspelen tot het moment dat andere spelers zich aandienen.
 8. Na het spelen dient men direct het eigen spelerspasje van het bord te halen, dan wel weer op een andere plaats te hangen.
 9. Bij verlies van een spelerspasje kunt U tegen betaling van € 5,= een nieuw pasje halen.
 10. Na afloop van uw speeltijd dient u direct te stoppen met spelen. Game uitspelen is dus niet toegestaan.
 11. Het bestuur heeft het recht een of beide banen te reserveren voor training c.q. les.
 12. De groundsman heeft het recht u te verzoeken met onmiddellijke ingang de baan te verlaten indien dit voor onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dit systeem kan slechts optimaal functioneren indien ieder lid zich stipt aan de spelregels houdt. Wij rekenen erop, dat ieder lid deze regeling sportief zal opvolgen.


Gebruik banen

 1. Of een baan bespeelbaar is wordt door de groundsman bepaald, mocht dit niet zo zijn dan is het kleine toegangspoortje op slot.
 2. Na het spelen hoeft de baan niet meer gesleept te worden.
 3. Toegangspoorten sluiten (ter voorkoming van dieren op de baan).
 4. Om 23.00 uur dient U de baanverlichting uit te doen.
 5. Roken op de banen is verboden.
 6. Het gebruik van blikjes is verboden op de banen.


Kleding en schoeisel

 1. Het dragen van tenniskleding c.q. trainingspak op de banen is verplicht.
 2. Schoenen met profielzolen zijn op de banen niet toegestaan.


Wachttijd

Wanneer alle regels van het afhangbord vol zijn wordt aanbevolen te dubbelen (4 personen op een baan).


Afhangbord

Het afhangbord bevindt zich voor de banen. Dit bord moet gebruikt worden voor het reserveren van de baan. Op het klokje stelt u altijd de begintijd in van uw partij. Uw begintijd is 30 minuten na de voor u hangende partij (2 spelerspasjes) of 45 minuten na de voor u hangende partij dubbelspel (4 spelerspasjes). Als er bij dubbelspel maar 3 spelerspasjes op het bord zijn afgehangen mag er slechts 30 minuten worden gespeeld. Is er voor U niet gereserveerd dan is uw begintijd direct.


Introducés

Bij uitzondering en alleen als er geen wachttijd is, kan een lid iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Voor deze introducé dient men een introductiekaartje op het afhangbord te hangen. De naam van de introducé en de datum van de introductie dienen op dit kaartje te worden vermeld. De kaartjes zijn te verkrijgen à € 5,= per dag. Per seizoen mag ieder lid maximaal tweemaal een introducé meebrengen.
Hiervan wordt een register bijgehouden.

 

Het Bestuur
Mei 2010