Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. We onderkennen hierin drie leeftijdscategorieën:

  • 6 t/m 11 jaar € 40,– (na 19.00 uur € 10,– extra) per jaar
  • 12 t/m 16 jaar € 50,– (na 19.00 uur € 10,– extra) per jaar
  • 17 jaar en ouder € 90,– per jaar

Afmelden vóór 15 december bij de ledenadministratie via info@tvdeklaverpolder.nl.