Ledenvergadering

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op dinsdag 31 maart 2015 om 20.00 uur in de tenniskantine. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie.

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen
  4. Financieel verslag
  5. Verslag kascommissie
  6. Open toernooi
  7. Verkiezing nieuwe voorzitter en secretaris
  8. Website
  9. Sluiting


Het Secretariaat