Banen weer open per 11 mei 2020

Woensdag 6 mei zijn de maatregelen voor de sport weer versoepeld door het kabinet, ingaande per 11 mei. Dit keer geen brief van de wethouder, maar de informatie rechtstreeks in de mail, aangezien Gemeente Moerdijk de landelijke richtlijnen volgt (te vinden op http://www.rijksoverheid.nl) en er geen aanvullende maatregelen genomen worden in deze mail. We beperken ons voor nu tot de versoepeling ingaande per 11 mei:

De landelijke versoepeling houdt het volgende in:

·       Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Dit geldt voor zowel buitensportaccommodaties als in de openbare ruimte. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches. Ook de sportkantines gaan nog niet open. 

·       De brieven van de gemeente en het protocol Verantwoord Sporten Gemeente Moerdijk zijn nog steeds leidend. Alle maatregelen die zijn opgenomen voor de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar gelden nu ook voor volwassenen, behalve het sporten onder begeleiding. Dat is voor volwassenen niet verplicht.

·       De richtlijnen voor de leeftijd t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar blijven ongewijzigd. 

·       Sporthallen en andere indooraccommodaties blijven nog gesloten, met een uitzondering voor de binnen- en buitenzwembaden. Deze mogen weer open per 11 mei. We wachten nog op richtlijnen van het kabinet en de zwembadbranche, zodat we hier afspraken over kunnen maken met de exploitanten.

·       Ook jeugdtrainers kunnen zich laten testen. Testen is alleen zinvol als er klachten zijn en vindt plaats via de GGD. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de GGD:  ​

·       Het Rijk heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sportverenigingen met betrekking tot doorlopende kosten voor de accommodatie. Deze worden nog verder uitgewerkt door het Rijk. We informeren u nader zodra er meer duidelijkheid is.

Daarnaast nog een aantal mededelingen:

·       In onze brief van 30-4 werd aangegeven graag te willen weten wanneer de buitensportaccommodaties geopend zijn. Vele aanbieders hebben dit al doorgegeven, dank daarvoor! Worden door de versoepeling uw openingstijden gewijzigd? Laat het dan weten door te mailen naar subsidies@moerdijk.nl

·       Met betrekking tot de net ingezaaide natuurgrasvelden: Het is toegestaan dat alle varianten verplaatsbare doelen tijdens trainingen worden gebruikt. Echter alle materialen dienen na de training van het veld gehaald te worden. De 16 meter gebieden bij voetbal mogen nog steeds niet gebruikt worden.

·       Alle sporten zijn toegestaan, mits de 1,5 meter wordt nageleefd. Wat normaal een ‘contactsport’ is, zal nu in aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Stem de trainingsoefeningen af op het kunnen naleven van de 1,5 meter. 

·       Ook de scouting mag weer open, aangezien zij veel sport- en spelactiviteiten aanbieden. We houden hierbij alle richtlijnen en afspraken aan zoals voor de sportaanbieders gelden.