LANDELIJKE RICHTLIJN: DUBBELSPEL MAG IN 2 VASTE KOPPELS MET ALTIJD 1.5 METER AFSTAND

De afgelopen week was er veel onduidelijkheid door regionale en lokale interpretatieverschillen van de noodverordeningen van de verschillende Veiligheidsregio’s.

Na de persconferentie van 13 oktober j.l. zijn in samenwerking met o.a. RIVM, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF de publicaties van de overheid, de nieuwe noodverordeningen en het aanvullende Protocol Sport opgesteld. Daarin is besloten om dezelfde richtlijnen te hanteren voor alle sporten, namelijk dat volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand.

Voor tennis en padel was er verwarring ontstaan of er nu wel of niet gedubbeld mag worden. Een aantal Veiligheidsregio’s en gemeentes had als gevolg van de noodverordeningen besloten dat er niet mocht worden gedubbeld.

Om te streven naar een landelijke uniforme uitleg en toepassing van de Corona-noodverordeningen heeft de VSG gisteren in overleg met het ministerie van VWS directie sport en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Veiligheidsberaad nadere afstemming gezocht over een aantal sport-specifieke zaken, waaronder dubbelen.

Voor tennis en padel is hier het volgende uit voort gekomen als landelijk op te volgen maatregel:

Formeel nu geldt dat sporten voor mensen van 18 jaar en ouder in duo’s zoals met tennis en padel (dubbelen) is toegestaan. Let op! Twee koppels spelen een tennis- of padeldubbel wedstrijd en vormen feitelijk een groepje van maximaal 4 personen bestaande uit twee koppels, op tenminste 1.5 meter van elkaar. Dit groepje van 4 personen mag qua samenstelling dan niet meer veranderen.