Corona Maatregelen per 25-09-2021

Beste Tennis vrienden en vriendinnen,

Vanaf 25 september vervalt de 1,5 meter maatregel, maar gelden er nog wel enkele voorwaarden om de verspreiding van het virus te beperken. Zo is voor het gebruik maken van de horeca een coronatoegangsbewijs nodig. Dit geldt ook voor sportlocaties en geldt alleen binnen.

Wat betekent dit in de praktijk.

  • Voor gasten die binnen in het clubhuis/ kantine een hapje of drankje nuttigen, zowel staand als zittend is wel een coronatoegangsbewijs nodig. De check hoeft niet gelijk bij de ingang gedaan te worden, maar mag ook als de persoon heeft plaatsgenomen.
  • Bij het afhalen van een hapje of drankje in het clubhuis/ kantine, op het terras of langs het sportveld is een coronatoegangsbewijs niet nodig.

De gemeente gaat er van uit dat gasten die in het clubhuis/ kantine iets eten of drinken in het bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs. Heeft iemand dit bewijs, om wat voor reden dan ook niet, kan diegene alleen iets nuttigen op het terras. We rekenen daarbij ook op ieders eigen verantwoordelijkheid.

Mogelijk heeft u al in de media gelezen dat gemeenten met het ministerie hebben afgesproken dat het toezicht plaats vindt waar de kans op het niet naleven of het risico op besmetting het grootst is.

Uiteraard treden we ook op bij excessen. Dit is in lijn met toezicht zoals dat de afgelopen maanden al plaatsvindt.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Meer informatie over de maatregelen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid:

Voor sport-specifieke informatie kunt u terecht op de website van NOC*NSF: https://www.nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Namens het Bestuur van TV De Klaverpolder